ADeL Terms of Use

TEČAJ E-UČENJA WADA – POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA IN INFORMACIJE O ZASEBNOSTI

Če izberete »Sprejemam pogoje uporabe« spodaj, potrjujete, da ste prebrali pogoje te pogodbe in se z njimi strinjate ter da ste prebrali in razumeli informacije o zasebnosti glede zbiranja, uporabe in deljenja svojih osebnih podatkov v zvezi s svojo uporabo platforme ADeL.

Zadnjič posodobljeno: januar 2019

 1. Uvod

V nadaljevanju je navedena pogodba za končnega uporabnika tečaja e-učenja Svetovne protidopinške agencije (WADA), ki jo morajo vsi uporabniki platforme za e-učenje o boju proti dopingu (ADeL) WADA pregledati in z njo soglašati. Vsebuje tudi informacije o osebnih podatkih, ki bodo obdelani v zvezi z vašo uporabo platforme ADeL.

Platforma ADeL je zasnovana tako, da uporabnikom zagotavlja potrebne informacije o nevarnostih dopinga, protidopinških postopkih, pravicah in odgovornostih ter temeljnih vrednotah boja proti dopingu in čistega športa. Za uporabnike, ki pripadajo posebnim mednarodnim zvezam ali nacionalnim protidopinškim organizacijam, je uspešen zaključek tečajev e-učenja WADA na platformi ADeL morda obvezen pogoj za sodelovanje na tekmovanjih ali dogodkih, ki jih organizira mednarodna zveza ali nacionalna protidopinška organizacija.

WADA se kot protidopinška organizacija, za katero veljajo Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov, zavezuje, da bo skladno z Mednarodnimi standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov varovala vaše osebne podatke, kar se nanaša tudi na vašo mednarodno zvezo in nacionalno protidopinško organizacijo.

Preden ustvarite račun na platformi ADeL in začnete kateri koli tečaj e-učenja WADA, morate pozorno prebrati in pregledati to pogodbo ter naslednje informacije o zasebnosti. Z ustvarjanjem računa in začetkom tečaja e-učenja WADA potrjujete, da ste prebrali in razumeli to pogodbo ter se z njo strinjate. Prav tako potrjujete, da ste prebrali in razumeli informacije o tem, kako se vaši osebni podatki zbirajo, uporabljajo in delijo v zvezi z vašo uporabo platforme ADeL.

WADA lahko občasno spremeni to pogodbo, kot se ji zdi primerno. Če naredimo spremembe, ki se nam zdijo bistvene, bomo na spletnem mestu ADeL objavili obvestilo, prav tako pa boste morda imeli možnost znova sprejeti pogoje te pogodbe.

 1. Aktivacija računa in dostop do tečajev e-učenja WADA

Do tečajev e-učenja WADA lahko dostopajo samo uporabniki z aktiviranimi računi. Za aktiviranje svojega računa se boste morali strinjati s to pogodbo. Če je nekdo drug ustvaril račun v vašem imenu (na primer mednarodna zveza in nacionalna protidopinška organizacija), priporočamo, da takoj spremenite privzeto geslo, ki je bilo ustvarjeno ob vaši prvi prijavi na platformo.

Podatki, ki jih navedete za ustvarjanje računa in dostop do njega, ne smejo vključevati podatkov, za katere veste, da so neresnični ali nepravilni. Sprejemate vsakršno in vso odgovornost za katere koli netočne ali neresnične podatke, ki jih navedete.

V celoti ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega imena, gesla in računa ter za sprejemanje razumnih previdnostnih ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega razkritja svojega uporabniškega imena, gesla ali podatkov o računu.

Strinjate se, da boste agencijo WADA takoj obvestili o kakršni koli dejanski ali domnevni nepooblaščeni uporabi svojega računa ali drugi kršitvi varnosti v zvezi s svojim računom. WADA ni odgovorna za morebitno škodo ali izgubo, ki jo utrpite zato, ker niste poskrbeli za varnost in zaupnost svojega uporabniškega imena, gesla ali računa, ali za začasno ali trajno ukinitev vašega računa, kot je opisano spodaj. Če nekdo drug uporablja vaše uporabniško ime, geslo ali račun, boste morda odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo (vključno s povezanimi pravnimi stroški), ki jo utrpi WADA ali druga stranka. WADA lahko takoj začasno ali trajno prekine vaš dostop do tečaja e-učenja WADA, če meni, da vaš račun uporablja nepooblaščena oseba ali če niste ravnali skladno s to pogodbo, oziroma zaradi kakršnega koli drugega razloga po svoji lastni presoji. V nobenem primeru ne smete uporabljati računa druge osebe brez izrecnega dovoljenja imetnika računa.

 1. Informacije o zasebnosti
 1. Kategorije zadevnih podatkov

Za ustvarjanje računa za tečaje e-učenja WADA na platformi ADeL boste morali navesti naslednje podatke:

 • ime in priimek;
 • izbrani uporabniško ime in geslo;
 • e-poštni naslov;
 • kraj in državo prebivališča ter športno državljanstvo;
 • starostno skupino;
 • spol;
 • šport, s katerim se ukvarjate, in
 • vlogo (na primer športnik, zaposleni pri protidopinški organizaciji, starš, trener itd.).

Prav tako lahko po želji navedete zvezo ali ime organizacije in svoj ID športnika.

Te podatke o registraciji uporabljamo za ustvarjanje in upravljanje vašega računa. Te podatke lahko uporabi tudi vaša mednarodna zveza ali nacionalna protidopinška organizacija za potrditev uspešnega zaključka tečajev e-učenja WADA.

Ob opravljanju tečajev e-učenja WADA zbiramo vaše prijave na tečaj, odzive na preizkus, rezultate preizkusa in stanje zaključka tečajev. Te informacije uporabljamo, da vam zagotovimo potrdilo o opravljanem tečaju, ko uspešno zaključite tečaj. Te podatke lahko zbiramo tudi za izvajanje raziskav o znanju in odnosu do dopinga. Če WADA te podatke pošlje raziskovalcem, zagotovi, da so podatki združeni in anonimizirani ter da jih ni mogoče povezati s posameznikom.

Ko se prijavite na platformo ADeL, zbiramo nekatere podatke o vaši uporabi platforme, vključno z internetnim protokolom (naslovom IP), zahtevah za strani, opravljenih tečajih ter datumu in času dostopa. Te podatke uporabljamo za upravljanje platforme ADeL, odpravljanje težav uporabnikov na platformi in izboljšanje delovanja platforme ADeL.

 1. Zaščitni ukrepi in hramba vaših osebnih podatkov

Razumete, da tečaji e-učenja WADA gostujejo na spletni platformi ponudnika storitev v Kanadi. WADA sprejme ustrezne ukrepe, vključno z administrativnimi, tehničnimi, fizičnimi in pogodbenimi ukrepi, za zaščito osebnih podatkov, ki jih hrani, in njihov nadzor, kar zadeva krajo, izgubo dostopa in nepooblaščen dostop ter spremembo uporabe in razkritje.

Zaposlenim, pooblaščenim ponudnikom storitev in pooblaščenim protidopinškim organizacijam (mednarodnim zvezam in nacionalnim protidopinškim organizacijam), ki zahtevajo dostop za izpolnjevanje predvidenih funkcij, omejujemo dostop do vaših osebnih podatkov na podlagi potrebe po seznanitvi.

Oblikovali smo postopke hrambe osebnih podatkov, da bi zagotovili, da bomo vaše osebne podatke hranili le toliko časa, kot je potrebno za zgoraj navedene namene, ob upoštevanju meril, kot so veljavni predpisi o zastaranju, pravne zahteve in trajanje vaše uporabe platforme ADeL. Če izbrišete svoj uporabniški račun tečaja e-učenja WADA, bo WADA vaše osebne podatke izbrisala takoj, ko bo to razumno mogoče, najpozneje pa en (1) mesec od datuma vašega izbrisa računa.

 1. Deljenje vaših podatkov

WADA vaših osebnih podatkov ne bo delila s tretjimi osebami, razen če tako zahteva zakonodaja ali sodni postopek oziroma če je v tej pogodbi določeno drugače. WADA lahko vaše osebne podatke deli med svojima poslovalnicama v Montrealu (Kanada) in Lozani (Švica) ter s ponudniki storitev, ki v njenem imenu obdelujejo podatke. WADA za gostovanje platforme ADeL uporablja ponudnika storitev.

WADA in njeni ponudniki storitev lahko podatke shranjujejo v Kanadi ali Švici. Več regionalnih in nacionalnih agencij za varstvo podatkov ter Evropska komisija so ocenile, da kanadska in švicarska zakonodaja o varstvu podatkov in zasebnosti zagotavljata zadostno zaščito. Če se vaši osebni podatki prenesejo v drugo državo, vključno s Kanado in Švico, zanje veljajo zakoni te države ter jih sodišča, organi kazenskega pregona in drugi javni organi lahko razkrijejo ali do njih dostopajo, če tako zahteva zakonodaja ali obvezni sodni postopek.

WADA lahko tudi s katero koli protidopinško organizacijo, ki je pristojna za vas, skladno s protidopinškimi pravili ustrezne protidopinške organizacije deli vaše ime, šport, državo prebivališča in dejstvo, ali ste uspešno zaključili kateri koli tečaj e-učenja WADA. WADA te podatke deli z zgoraj navedeno protidopinško organizacijo na zahtevo protidopinške organizacije in skladno s pogoji te pogodbe.

Te protidopinške organizacije so lahko zunaj države, v kateri bivate. Čeprav zakoni o varstvu podatkov in zasebnosti v teh državah morda niso vedno enakovredni tistim v vaši državi, morajo te protidopinške organizacije upoštevati strog pogodbeni nadzor ter so odgovorne za varovanje vaših podatkov skladno z Mednarodnimi standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov.

 1. Pravice

Skladno z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov imate morda nekatere pravice, kar vključuje pravice do dostopa do podatkov in/ali popravka netočnih podatkov ter pravna sredstva v zvezi z nezakonito obdelavo vaših podatkov.

Razumete, da v primeru ugovora zoper obdelavo svojih osebnih podatkov za namene ustvarjanja uporabniškega računa tečaja e-učenja WADA in posledično neuspešno opravljenega/-ih tečaja/-ev e-učenja WADA, kot zahteva vaša mednarodna zveza ali nacionalna protidopinška organizacija, morda ne boste mogli nastopati na mednarodnih ali nacionalnih tekmovanjih skladno s pravili svoje mednarodne zveze ali nacionalne protidopinške organizacije.

Če imate kakršna koli vprašanja glede naše uporabe osebnih podatkov ali če imate kakršne koli pritožbe, nam pišite na privacy@wada-ama.org. Morda ste upravičeni tudi do vložitve pritožbe pri nacionalnem organu za varstvo podatkov.

 1. Prepoved zlorabe tečajev e-učenja WADA

Gradiva ali podatkov iz tečaja e-učenja WADA ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti s katerimi koli sredstvi, ki vam niso bila namenoma dana na voljo v tečaju e-učenja WADA. Ne smete poskušati pridobiti ali tretjim osebam omogočiti pridobiti nepooblaščenega dostopa do tečaja e-učenja WADA, strežnika, v katerem so tečaji e-učenja WADA shranjeni, ali katerega koli strežnika, računalnika ali zbirke podatkov, povezane s tečajem e-učenja WADA. Ne smete sodelovati pri napadu z zavrnitvijo storitve ali porazdeljenem napadu z zavrnitvijo storitve. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki na infrastrukturo, ki se uporablja za gostovanje tečaja e-učenja WADA, nalaga nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki ovira ali poskuša ovirati pravilno delovanje tečaja e-učenja WADA ali katere koli dejavnosti, ki se izvaja v tečaju e-učenja WADA ali prek njega.

Razumete, da lahko izvajanje katere koli zgornje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo predstavlja kaznivo dejanje. Pridržujemo si pravico, da vsako tako kršitev sporočimo ustreznim organom pregona, s katerimi bomo sodelovali, kar po potrebi vključuje razkritje vaše identitete. V primeru take kršitve vaša pravica do uporabe tečaja e-učenja WADA nemudoma preneha.

Ne bomo odgovorni za morebitno izgubo ali škodo, ki izhaja iz porazdeljenega napada za zavrnitev storitve, virusov ali drugega tehnološko škodljivega materiala, ki lahko zaradi vaše uporabe tečaja e-učenja WADA okuži vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug lastniški material.

 1. Intelektualna lastnina

Kodo tečaja e-učenja WADA, vsebino zbirke podatkov ter logotip, ime in druge blagovne znamke WADA ima v lasti WADA. Nobenega dela tečaja e-učenja WADA ni dovoljeno v nobeni obliki ali z nobenimi sredstvi kopirati, ponovno objaviti, shraniti v sistem za pridobivanje podatkov ali kako drugače reproducirati ali prenašati brez predhodnega pisnega soglasja agencije WADA. Če ni drugače navedeno, je WADA lastnica ali pridobiteljica licence za vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v tečaju e-učenja WADA in objavljenem gradivu. Vse te pravice so pridržane.

 1. Omejitev odgovornosti

WADA in kateri koli posameznik, povezan z njo, ter katera koli stranka, udeležena pri ustvarjanju, izdelavi ali izvajanju tečaja e-učenja WADA, v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključuje:

 • vse pogoje, jamstva in druge pogoje, ki jih morda nalagajo statut, običajno pravo ali pravo pravičnosti; in
 • vsakršno in vso odgovornost za kakršne koli zahtevke, izgubo, zahteve ali škodo, kar med drugim vključuje posredno, neposredno, naključno ali posledično izgubo ali škodo, ki vam nastane v zvezi z uporabo ali nezmožnostjo uporabe oziroma je posledica uporabe tečaja e-učenja WADA, ne glede na to, ali nastane zaradi izgube poslov, izgube dobička, izgube dohodkov ali prihodkov, izgube podatkov, izgube dobrega imena, zapravljenega vodstvenega ali pisarniškega časa ter zaradi kakršne koli druge izgube ali škode, ki nastane na kakršen koli način, in ne glede na to, ali jo povzroči kaznivo dejanje (vključno z malomarnostjo), kršitev pogodbe ali drugo, četudi jo je mogoče predvideti.

To ne vpliva na našo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica malomarnosti, niti na našo odgovornost za goljufive lažne navedbe ali lažne navedbe o temeljni zadevi oziroma nobeno drugo odgovornost, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti ali omejiti.

 1. Povrnitev škode

Strinjate se, da boste WADA in njene uradnike, direktorje, zaposlene, zastopnike, dobavitelje ter zunanje partnerje odškodovali, branili njihove pravice in odvezali odgovornosti v zvezi s kakršno koli odgovornostjo, izgubo, izdatki, škodo in stroški, vključno z razumnimi pravnimi stroški ter kakršnimi koli zahtevki, zahtevami in postopki, ki izhajajo iz vaše kršitve te pogodbe ali so z njo povezani.

 1. Kršitev te pogodbe

Po lastni presoji bomo ugotovili, ali je prišlo do kršitve te pogodbe, ko ste vi ali druga oseba uporabljali tečaj e-učenja WADA. V primeru kršitve te pogodbe lahko WADA ukrepa, kot se ji zdi primerno, kar na primer vključuje odvzem vaše pravice do uporabe tečaja e-učenja WADA, sprožitev sodnega postopka zoper vas ali razkritje tistih podatkov organom pregona, ki jih razumno šteje za nujne.

 1. Neodvisnost določb

Če kateri koli pristojni organ katere koli pogoje in določila ali katere koli določbe te pogodbe opredeli kot neveljavne, nezakonite ali neizvršljive v kakršnem koli obsegu, se ta pogoj, določilo ali določba v tem obsegu izključi iz preostalih pogojev, določil in določb, ki ostanejo veljavne v največji meri, ki jo dopušča zakon.

 1. Veljavna zakonodaja
Vašo uporabo tečaja e-učenja WADA in te pogodbe ureja zakonodaja Kanade in veljavna zakonodaja province Québec, razen načel o koliziji zakonov, ter se razlaga skladno z njima. Morebitni sodni postopki, spori ali zahtevki, ki izhajajo iz uporabe tečaja e-učenja WADA ali so z njo povezani, se predložijo izključno arbitražnemu sodišču za šport v Lozani v Švici in se rešujejo skladno s pravili športne arbitraže.